Reglement

Alle vores regler skal holdes på alle vores servers.

Vælger man at undlade at følge dette reglement eller anden Adminstrators henvisning, kan dette i værste tilfælde medføre ban eller anden straf.